Послуги

Leadership Assessment

Оцінка керівників та управлінського персоналу (Management Assessment) – це перевірена досвідом та адаптована під клієнта методологія, що використовується для оцінки лідерських компетенцій керівників вищої та середньої ланки, а також для порівняння управлінської команди компанії з ринком.

Оцінка лідерських компетенцій пов’язана з певним набором критеріїв (в залежності від посади, функції або управлінського рівня), що базуються на документально підтверджених спостереженнях.

Оцінка керівників та управлінського персоналу забезпечує ретельний аналіз сильних і слабких сторін кожного керівника зовнішнім і об’єктивним експертом. Це надзвичайно важливо на етапі прийняття рішення стосовно менеджерів керівної ланки, а також слугує основою для зворотнього зв’язку.

Задля повного розуміння кваліфікації та потенціалу управлінця, необхідний багатовимірний процес оцінки.

Компанія Amrop допомагає визначити стратегічно найбільш важливі зони відповідальності Генерального директора (або члена Ради директорів), а також оцінити потенціал співробітників, які зараз займають ці посади. Amrop вивчає та пов’язує ключові аспекти Вашого бізнесу: від стратегії компанії та корпоративної культури до потреб кандидатів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Після проведення оцінка членів Ради директорів, Amrop зможе  забезпечити максимально ефективну композицію Ради директорів за навичками, досвідом, та функціями. Наші партнери мають багаторічний досвід у оцінці кваліфікації та потенціалу управлінців. Наш аналіз дозволяє забезпечити баланс професіоналів у Раді директорів, які зосередяться на правильних питаннях у відповідності зі стратегією компанії.

Ми тісно співрпацюємо як з Головою Ради так і з членами Ради директорів, а при презентації результатів дослідження ми також надаємо рекомендації про подальші дії.

Оцінка керівників та управлінського персоналу може бути корисною в будь-який час, але наш досвід показує, що компанії найчастіше звертаються за такою послугою в таких ситуаціях:
– Пошук співробітників з високим потенціалом
– Злиття, поглинання, оцінка активів компаній
– Незадовільні результати або відтік із компанії ключових співробітників
– Реорганізація
– Новий генеральний директор
– Закриття управлінських вакансій, кар’єрний ріст
– Виявлення прогалин у компетенціях та пріоритетних напрямів для навчання та розвитку ключових співробітників
– Зміна стратегії розвитку бізнесу або початок нового бізнесу

Як ми проводимо оцінку?

Оцінка керівників та управлінського персоналу здійснюється за допомогою набору професійних інструментів, які включають:
– Інтерв’ю (структуровані інтерв’ю за компетенціями, які проводяться досвідченими інтерв’юерами за принципом “чотири ока” – два експерти на одній співбесіді)
– Аналіз резюме
– Бізнес-кейси або моделювання ситуацій
– Бенчмаркінг (порівняння керівника з іншими визнаними лідерами на ринку)
– Перевірка рекомендацій (збір відомостей про попередні місця роботи, кваліфікацію, ефективность, особистість керівника, використовуючи професійні контакти кандидата на всіх рівнях за принципом 360 градусів)
– Психометричне тестування (вимірювання психологічних факторів особистості за допомогою перевірених психометричних інструментів, розроблених для потреб бізнесу, які забезпечують комплексну і надійну оцінку)

Зазвичай в оцінці використовуються щонайменше 2-3 різних інструменти із перелічених. На основі більш ніж 7000 оцінок керівників, що компанія Amrop провела у всьому світі, ми достеменно вивчили більшість інструментів оцінки. Компанія Amrop гнучко адаптує свою методологіюпід кожний проект в залежності від його суті та цілей, досвідченості інтерв’юєра та вживаючи інструменти, що використовує клієнт

Типовий процес
1. Попередній аналіз. Визначення стратегічних задач та компетенцій для оцінки. Вивчення структури та культури компанії. Узгодження процесу оцінки
2. Оцінка: (Рекомендовано) проведення 2-х окремих глибинних інтерв’ю (оцінювання професійних та особистісних/соціальних якості). Аналіз резюме, психометричне тестування, тест на аналітичні здібності, бізнес-кейси та моделювання ситуацій. Збір рекомендацій або оцінка за принципом 360 градусів. Оцінка індивідуальної мотивації.
3. Звіти та зворотній зв’язок клієнтові: кількісна та якісна оцінка сильних та слабких сторін, оцінка потенціалу. Самооцінка. Рекомендації щодо того, як стати більш успішним на даній посаді. Зворотній зв’язок усім учасникам оцінки та клієнтові.
4. Підведення підсумків: Висновки та рекомендації: по кожному управлінцю, по управлінській команді в цілому, по всій організації
5. Завершення процесу та передача знань: Оцінка процесу (HR), підтримка зв’язку з клієнтом та по кожному управлінцю, який пройшов оцінку

Який результат?

В результаті клієнт отримує об’єктивну професійну оцінку кожного учасника, а також огляд усієї управлінської команди з нашими висновками та рекомендаціями (кого варто утримати, кому підібрати заміну, яке навчання потрібне для розвитку і вдосконалення знань, щоб конкурувати на ринку, хто здатний стати лідером організаційних або культурних змін компанії, а хто, можливо, не здатний рухати компанію вперед, які ролі в команді, міжособистісні взаємини тощо)