Послуги

Executive Search

Використовуючи контекстно-орієнтований підхід до пошуку та підбору керівників вищої ланки, ми допомагаємо нашим клієнтам знаходити “Лідерів майбутнього” – висококласних управлінців з досвідом роботи на міжнародних ринках.

Аналітики та консультанти компанії Amrop ретельно вивчають цільовий ринок кандидатів, проводять порівняльний аналіз компаній-конкурентів, знаходять кандидатів, які не тільки володіють необхідним досвідом і професійними компетенціями, а й відповідають корпоративній культурі організації. Старший партнер компанії Amrop бере особисту участь у кожному проекті до його успішного завершення.

Для забезпечення ефективності міжнародних пошуків, Amrop використовує можливості своєї глобальної мережі. Як правило, проектна команда включає консультантів з країн, де ведеться пошук, і які розуміють місцеві реалії бізнесу у поєднанні з глобальним змістом, в якому відбувається пошук. Ми також залучаємо консультантів з компетенціями в конкретних галузях. Міжнародні пошуки координуються провідним консультантом, який безпосередньо взаємодіє з клієнтом.

Контекстно-орієнтований процес включає етапи:

1. Планування і розуміння глибинних причин і взаємозв’язків

Оцінка контексту
Глибоко і докладно вивчивши потреби компанії-клієнта, ми напрацьовуємо комплексне розуміння організації, її бізнес-цілей, культури, а також вимог до посади. Ми також докладно аналізуємо те, чому дана посада може бути цікава ринку.

Профіль пошуку
На даному етапі консультанти допомагають клієнту сформувати основні завдання, вимоги та обов’язки кандидата на даній посаді. У той же час Amrop готує інформаційні матеріали з описом компанії та можливостей для потенційних кандидатів.

Аналіз ринку
Аналітики компанії Amrop збирають та аналізують необхідну інформацію для кожного конкретного пошуку. Використовуючи можливості глобальної мережі Amrop, вони можуть швидко отримати додаткову інформацію та розуміння перспектив на тлі мінливих потреб і вимог ринку та кандидатів.

Стратегія пошуку
Ми складаємо і узгоджуємо з Клієнтом план пошуку, що часто вимагає поєднання попереднього досвіду і творчого підходу консультанта. Це дуже важливий крок, оскільки він визначає напрямок пошуку.

2. Управління проектом

Первинний контакт
Потенційні кандидати проходять ретельний відбір: ми перевіряємо їхню кваліфікацію, професійні досягнення на попередніх місцях роботи, оцінюємо мотивацію і особистісні якості кандидатів, а також їхні сильні і слабкі сторони.

Протягом усього процесу пошуку, ми інформуємо клієнта про хід і результати проекту. Ми надаємо клієнту довгий список кваліфікованих кандидатів, a пізніше – короткий список з тих кандидатів, котрі найбільше відповідають критеріям пошуку. Крім вичерпних звітів про кандидатів, ми також постійно надаємо клієнтові зворотній зв’язок з ринку.

Зустрічі з кандидатами 
Кандидатів, які відповідають вимогам, ми пропонуємо на розгляд клієнту. На кожному етапі переговорів ми збираємо і ретельно обробляємо відгуки як від клієнта, так і від кандидата, а також оцінюємо зацікавленість кожної зі сторін процесу.

3. Завершення

Переговори
Як клієнт, так і кандидат можуть розраховувати на нашу підтримку в процесі переговорів щодо конкурентноспроможного компенсаційного пакета, де ми використовуємо багаторічний досвід та накопичені знання з нарахування заробітної плати та бонусів.

Перевірка рекомендацій
Керуючись нормами місцевого законодавства, ми здійснюємо ретельну перевірку рекомендацій з метою підтвердження професійних досягнень кандидатів. Окрім підтвердження сильних сторін кандидата, ми ставимо за мету якнайглибше зрозуміти слабкі сторони, а також визначити зони ризику. В результаті цього процесу клієнт отримує звіт, який сприяє ефективності інтеграції фіналіста у компанію.

Построектний етап
Після призначення кандидата і початку його роботи на посаді, Amrop підтримує постійний діалог як із кандидатом, так і з клієнтом, з метою забезпечення поступової інтеграції кандидата в організацію, а також досягнення цілей. На цьому етапі, за необхідності, Amrop може забезпечити комунікацію з пресою, а також внутрішню комунікацію в організації у зв’язку з новим призначенням.