Послуги

Board Services

Виступаючи центром стратегічних рішень, члени виконавчих та спостережних рад в першу чергу покликані забезпечувати стійку життєздатність компаній, якими вони управляють. Однак критичним є те, наскільки вони самі відповідають цій вимозі. Члени рад директорів беруть активну участь у стратегічних та операційних марафонах, вони в центрі уваги та під пресом складних задач акціонерів, які часто самі чудово обізнані в деталях бізнесу, при цьому ставлять високі цілі і вимагають більшого.

Члени спостережної та виконавчої рад є ефективними, якщо вони успішно справляються з поставленими задачами, перевищуючи очікування акціонерів. Кожний член правління є унікальним та відрізняється від інших не тільки демографічно, а також особистісно, уособлюючи різні точки зору.

Такі ради директорів відібрані та сформовані особливим чином, що кардинально відрізняється від типового способу формування команд і говорить про зовсім іншу якість їхнього функціонування. Ці люди не тільки відповідають усім теперішнім вимогам компанії, але й обгрунтовано готові до майбутнього. Відбір кандидатів для таких рад свідомо розширює межі від традиційного залучення “внутрішніх” або “своїх” людей до професійного та об’єктивного підбору людей, виходячи з потреб та задач бізнесу. Таких людей, що також оперують новітніми технологіями та інноваціями.

Однак реальна картина у більшості правлінь інша.

В той час, як компанії змінюються задля розвитку, глобалізації або зміни структури власності, багато хто з них стикаються з рядом серйозних викликів в управлінській сфері. Їхня задача ускладнюється зміною законодавчого поля, швидкість і форма якого різниться в залежності від географічного положення, типу власності, складу акціонерів та, в деяких країнах, напрямку бізнесу. Далі дилема може бути у питанні передачі управління від приватного власника або групи пов’язаних осіб до зовнішніх менеджерів, або структурних змінах, що витікають при переході від централізації до децентралізації.

Незважаючи на відмінності, спостерігається основний тренд у міжнародному управлінському законодавстві у стремлінні до нових і більш якісних стандартів та практик корпоративного управління, в той час як місцеві органи влади беруть за основу міжнародні практики та адаптують своє законодавство.

Відтак, зростають можливості у трансформаціях рад директорів. І ще більше зростатимуть, якщо скористуються послугами кваліфікованих зовнішніх професіоналів.